K Green Japan
Szukasz doradcy? Napisz do nas.

Polityka Klimatyczna wymusza głęboką transformację polskiego sektora energii elektrycznej. Z uwagi na ograniczenia dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń, w tym w szczególności CO2, elektrownie zasilane węglem kamiennym czy brunatnym muszą być sukcesywnie wyłączane, ustępując miejsca dynamicznie rozwijającym się źródłom energetyki odnawialnej.

Ze względu na brak akumulatorów energii dostępnych na skalę przemysłową oraz z uwagi na fakt, że produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych jest uzależniona od warunków pogodowych, niezbędne jest uzupełnianie zasobów energetycznych źródłami kontrolowalnymi. Ich obecność w systemie warunkuje ciągłość dostaw energii i – w konsekwencji, zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Elektrownia gazowa realizowana przez spółkę K Green Japan oparta jest na najnowocześniejszych, efektywnych i ekologicznych silnikach gazowych japońskiego koncernu Kawasaki Heavy Industries.

Planowana inwestycja nie tylko spełnia obowiązujące normy w zakresie emisji CO2, ale także będzie cechowała się unikalnymi w Polsce i bardzo pożądanymi z punktu widzenia bilansowania systemu energetycznego parametrami w zakresie elastyczności i dyspozycyjności. Modułowa budowa dająca możliwość dowolnego kształtowania całkowitej mocy elektrowni pomiędzy 3 a 164 MW oraz wyjątkowo krótki czas niezbędny do jej osiągnięcia (5 minut) stanowią o jej niezaprzeczalnych zaletach. Elektrownia będzie dodatkowo wyposażona w awaryjne źródło zasilania, umożliwiające uruchomienie elektrowni, nawet w przypadku całkowitej przerwy zasilania w systemie (ang. blackout), pozwalając na odbudowę systemu energetycznego.

Rozwiązania technologiczne elektrowni zostały dobrane i zaprojektowane w taki sposób, aby w jak największym stopniu chronić środowisko naturalne. Większość potrzeb własnych elektrowni będzie zaspokajana przez zainstalowane na budynkach panele fotowoltaiczne. Co więcej, w przeciwieństwie do innych elektrowni cieplnych, funkcjonujących obecnie w polskim systemie energetycznym, elektrownia K Green Japan zostanie wyposażona w zamknięty układ chłodzenia.

W świetle narastających problemów z dostępnością wody w Polsce, jest to jej szczególnie istotna zaleta. Nadmiar ciepła powstającego podczas produkcji energii elektrycznej będzie magazynowany w celu wykorzystania dla celów technologicznych elektrowni, ale również może zapewnić ogrzewanie miastu oraz przedsiębiorstwom funkcjonującym w tureckiej strefie przemysłowej.

Ostatnim, ale wcale nie najmniej istotnym aspektem projektu, jest wybrana w wyniku szczegółowych analiz lokalizacja inwestycji. Bezpośrednie sąsiedztwo likwidowanej elektrowni Adamów nie tylko umieszcza planowaną elektrownię w samym centrum polskiego systemu energetycznego, ale również umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury przesyłowej, poprawiając tym samym ekonomikę całego przedsięwzięcia.

Jesteśmy przekonani, że projekt realizowany w Turku przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i będzie stanowił początek dla podobnych projektów, realizowanych w innych miastach Polski oraz istotny wkład w transformację polskiego sektora energii.

PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTU:

Przedmiot inwestycji:nowoczesna elektrownia gazowa
Moc:164 MWe
Lokalizacja:Turek, woj. wielkopolskie
Typ inwestycji:Greenfield
Planowany termin uruchomienia elektrowni:31.03.2023
W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem: kgj.project@pbe-molecule.com