Sektory
Szukasz doradcy? Napisz do nas.

Rozumiemy, jak ważne dla naszych klientów są aspekty regulacyjne. Dlatego nasi doradcy posiadają wiedzę specyficzną dla każdego z sektorów: energetycznego, wodnego i wodno-ściekowego, paliwowego i chemicznego. W obszarze naszych usług doradczych znajdują się również zagadnienia Smart City, interesujące dla przedstawicieli sektorów: motoryzacyjnego, publicznego, energetycznego i technologicznego.

SMART CITY ELECTRIC POWER OLI & CHEMICALS WASTE MANAGEMENT WATER UTILITY

Energia elektryczna

Po kilkudziesięciu latach stabilnego funkcjonowania sektor energetyczny przechodzi głęboką transformację. Pakiet klimatyczny, polityki regulacyjne oraz szybki postęp technologiczny leżą u podstaw nowych rozwiązań oraz modeli biznesowych. Dominujący przez dziesięciolecia model scentralizowanej energetyki systemowej coraz śmielej wkracza w epokę zintegrowanych źródeł rozproszonych, mikro sieci, oraz magazynów energii zarówno stałych, jak
i mobilnych.

 • wydobycie
 • przesył, dystrybucja i mikrosieci
 • wytwarzanie, w tym:
  – energetyka konwencjonalna,
  – energetyka odnawialna,
  – energetyka jądrowa
  – przyzakładowe i miejskie elektrociepłownie
  – generacja rozproszona
 • handel i dostarczanie energii
 • nowe produkty i usługi

Inteligentne miasta

Dynamiczny rozwój miast i wzrost zaangażowania mieszkańców wymaga weryfikacji dotychczasowego podejścia
w zakresie komfortu, energooszczędności oraz bezpieczeństwa. Wymaga to stworzenia nowych koncepcji miejskiej komunikacji, mobilności
i zrównoważonego wykorzystania zasobów.

 • ocena dojrzałości i zarządzanie projektem
 • konsultacje społeczne / platformy partycypacyjne
 • transport i komunikacja
 • efektywność energetyczna
 • monitoring i bezpieczeństwo

Programy rządowe:

 • Czyste powietrze
 • Program Rozwoju Elektromobilności

Dostarczanie wody

Woda jest jednym z najcenniejszych i jednocześnie najmniej docenianych zasobów naturalnych. Racjonalne i oszczędne jej wykorzystanie, obejmujące ograniczanie strat, oczyszczanie ścieków, przetwarzanie odpadów na energię, a także odzysk minerałów ze ścieków, stają się priorytetem naszej epoki.

 • zaopatrzenie w wodę
 • odbiór i oczyszczanie ścieków

Gospodarka odpadami

Zarządzanie nieczystościami to nie tylko utrzymanie miast w czystości. Efektywna gospodarka odpadami stanowi coraz większe wyzwanie, ale jednocześnie stwarza nieograniczone możliwości. Segregowanie odpadów, przetwarzanie na energię czy odzysk surowców są jednym z filarów okrężnej gospodarki (ang. circular economy).

 • utylizacja i składowanie odpadów
 • przetwarzanie odpadów/recykling
 • przetwarzanie odpadów na energię (waste-to-energy)

Paliwa

Ochrona klimatu i będące jej konsekwencją szerokie programy ograniczenia emisji stanowią duże wyzwanie dla firm petrochemicznych. Coraz więcej z nich poszukuje swojej nowej tożsamości i nowych kierunków rozwoju upatrując przyszłość w obszarach elektro mobilności czy zaawansowanych tworzyw sztucznych.

 • obecne procesy i produkty
 • technologie, usługi i produkty przyszłości

Chemia

Gospodarka okrężna (ang. circular economy) wymusza głęboką transformację sektora chemicznego, który musi bardziej otworzyć się na potrzeby klientów. Coraz częściej to nie gotowy produkt, ale dostarczanie rozwiązań określonych problemów jak ograniczenie emisji CO2 w produkcji czy wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych stanowią o wynikach finansowych i reputacji firm.

 • obecne procesy i produkty
 • technologie, usługi i produkty przyszłości