Polityka Prywatności RODO
Szukasz doradcy? Napisz do nas.

Polityka Prywatności RODO

Prosimy o kontakt mailowy pod adresem: pbe@piela.co, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź uważają, że nasze oświadczenie dotyczące prywatności nie porusza ważnych dla Państwa kwestii.

Gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, wybór.

Korzystanie z naszej witryny nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Jeżeli jest Pan/Pani zwykłym odwiedzającym piela.co, wówczas nie gromadzimy na Pana/Pani temat żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych z wykorzystywaniem tzw. plików cookies, o których mowa poniżej. Niemniej jednak, może się zdarzyć, że postanowi Pan/Pani dokonać rejestracji, aby na bieżąco otrzymywać od Piela Business Engineering aktualne informacje.

W takich przypadkach Piela Business Engineering może kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, zapraszając ich do udziału w specjalnych wydarzeniach, przekazując im informacje na temat oferowanych usług, publikacji i produktów, a także w innych celach marketingowych.

Informacje zgromadzone podczas rejestracji są – w czasie ich przesyłania drogą internetową – chronione za pomocą techniki szyfrowania, standardowo stosowanej w całej branży. Na przykład, mogą Państwo dokonać rejestracji w ramach następujących usług:

Powiadomienia pocztą e-mail

Piela Business Engineering oferuje odwiedzającym usługę, w ramach której przesyła zarejestrowanym użytkownikom wiadomości e-mail powiadamiające o wszelkich nowych informacjach zamieszczanych na stronie piela.co. W takim przypadku użytkownicy podają podstawowe informacje na swój temat, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Zainteresowanie pracą w Piela Business Engineering

Witryna internetowa Piela Business Engineering pozwala zarejestrować się osobom zainteresowanym pracą w naszej firmie lub odpowiedzieć na zamieszczoną ofertę pracy. Dalsze szczegóły na temat procesu rekrutacji oraz wymaganych informacji znajdują się na stronie piela.co w sekcji „Kariera”.

Ankiety

Piela Business Engineering może przeprowadzać ankiety za pośrednictwem swojej witryny internetowej. Oprócz przekazywania swoich opinii bądź udzielania odpowiedzi, uczestnicy ankiet mogą być poproszeni o podanie informacji osobistych, takich jak imię, nazwisko, dane kontaktowe itp. Podczas przeprowadzania ankiet gromadzone są różne rodzaje informacji.

Rejestracja dotycząca świadomego przywództwa (Thought leadership)

Zdarza się, że Piela Business Engineering wymaga dokonania rejestracji w zamian za materiały dotyczące świadomego przywództwa: sprawozdania rządowe, artykuły, badania, raporty, analizy ankiet, broszury itp. W takim przypadku formularze rejestracyjne mogą żądać podania danych osobistych, przy czym rodzaj gromadzonych informacji może być różny. Piela Business Engineering zastrzega sobie prawo do dystrybucji określonych materiałów dotyczących świadomego przywództwa jedynie wśród osób, które podadzą wymagane informacje.

Rejestracja w celu udziału w wydarzeniach

Piela Business Engineering umożliwia rejestrację z myślą o udziale w określonym wydarzeniu, przy czym można jej dokonać za pośrednictwem witryny piela.co lub, niekiedy, poprzez strony internetowe prowadzone przez partnerów zewnętrznych. Formularze rejestracyjne danego wydarzenia mogą żądać podania informacji o charakterze osobistym, przy czym rodzaj takich danych może być zróżnicowany. W związku z organizowanym wydarzeniem Piela Business Engineering może przekazywać informacje na temat zarejestrowanych użytkowników osobom trzecim. „Osoby trzecie”, o których mowa powyżej, mogą obejmować: hotele, sponsorów lub osoby współsponsorujące wydarzenie, promotorów, organizatorów wydarzenia (w tym osoby organizujące wydarzenie poprzez zewnętrzne witryny internetowe), prelegentów, członków paneli dyskusyjnych itp. Aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób zostaną wykorzystane Pana/Pani dane, proszę zapoznać się z informacjami podawanymi przy okazji poszczególnych wydarzeń.

Absolwenci

Wszelkie dane osobowe przekazywane firmie Piela Business Engineering przez absolwentów wyższych uczelni będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z utrzymywaniem kontaktu z daną osobą. Bez wyraźnej zgody absolwenta nie będą one ujawniane osobom trzecim.

Poufne dane o charakterze osobistym

Piela Business Engineering nie wykorzystuje niniejszej witryny internetowej do celowego gromadzenia informacji o charakterze poufnym, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji. Poufne informacje osobiste dotyczą: rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych bądź innych, przynależności do związków zawodowych, fizycznego lub psychicznego stanu zdrowia, życia seksualnego bądź karalności oraz, w niektórych przypadkach, numerów ubezpieczenia społecznego lub finansów. Piela Business Engineering podejmuje starania na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa takich informacji uzyskanych w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Dostęp do powyższych informacji jest ograniczony. Ponadto firma wprowadziła polityki i procedury z myślą o ochronie informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz niedozwolonym ujawnieniem.

Ujawnianie informacji

Piela Business Engineering podpisuje się pod tzw. Zasadami programu „bezpieczna przystań” (Safe Harbor), opublikowanymi przez amerykański Departament Handlu i będzie przekazywać dane o charakterze osobistym wyłącznie takim osobom trzecim, które zobowiązały się w formie pisemnej do zapewnienia odpowiedniej ochrony prywatności. W takiej postaci możemy ujawniać Pana/Pani informacje osobiste z następujących powodów:

Jeżeli odbywa się to na wyraźną prośbę osoby odwiedzającej witrynę; lub

Stosownie do wymagań wymienionych w nakazie sądowym bądź innych wymagań prawnych albo urzędowych; lub

Jeżeli ujawnienie informacji jest w racjonalny sposób powiązane ze sprzedażą bądź innego rodzaju zbyciem całości albo części naszej działalności biznesowej.

Uwaga: Piela Business Engineering nie gromadzi ani nie opracowuje danych bądź informacji o charakterze osobistym, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny, z myślą o ich rozpowszechnianiu bądź sprzedaży na rzecz osób z zewnątrz organizacji w konsumenckich celach marketingowych bądź w ramach programów Host Mailing prowadzonych na rzecz osób trzecich.

Zmiana oraz przechowywanie danych

Informacje pozyskane od osób odwiedzających niniejszą witrynę będą przechowywane wyłącznie w celach związanych z realizacją wymaganej usługi. Po zrealizowaniu usługi wszelkie informacje zostaną zniszczone zgodnie z politykami Piela Business Engineering w zakresie przechowywania danych. Osoby pragnące, aby ich informacje zostały zaktualizowane, zmienione bądź usunięte z naszej ewidencji, są proszone o kontakt z nami oraz przedstawienie swoich wymagań.

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

Należy pamiętać, że witryna piela.co czasami zawiera łącza do innych witryn, które nie podlegają niniejszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasze strony mogą być przekierowane do stron internetowych należących do osób trzecich w celu uzyskania dalszych informacji, na przykład na temat naszego świadomego przywództwa, wydarzeń, sponsoringu dotyczącego treści, usług kontrahentów, podmiotów państwowych, działalności typu non-profit, a także sieci społecznych. Piela Business Engineering nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych na temat użytkowników na serwerach osób trzecich. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z polityką w zakresie prywatności każdego z serwisów zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącza znajdującego się na witrynie piela.co w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych.

Polityka Cookies

Co do zasady Serwis nie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkownikach, ani też nie stosuje plików cookies zapisywanych w urządzeniach końcowych Użytkowników.

Pliki cookies pochodzące od partnerów zewnętrznych mogą być wymagane w przypadku skorzystania z usług społecznościowych, do których odniesienia znajdują się na stronach Serwisu (LinkedIn, WhatsUp). Administrator Serwisu nie ma wglądu w dane zbierane przez usługi społecznościowe, ani też nie ponosi odpowiedzialności za sposoby ich przetwarzania oraz ich bezpieczeństwo. W celu uzyskania dokładnych informacji o sposobie przetwarzania danych przez podmioty zewnętrzne , prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności LinkedIn i WhatsUp.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian funkcjonalności Serwisu i wiążących się z tym zmian w niniejszej Polityce Cookies w dowolnym momencie i w miarę potrzeb rozwoju serwisu, bez informowania o tym Użytkowników w jakikolwiek inny sposób niż aktualizacja Polityki Prywatności Serwisu. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Znaczniki nawigacyjne „Web Beacons”

Od czasu do czasu Piela Business Engineering zamieszcza swoje reklamy na witrynach internetowych należących do osób trzecich. W ramach starań na rzecz monitorowania skuteczności naszych kampanii reklamowych, czasami wykorzystujemy technologię identyfikacji gości taką jak „web beacons” lub „action tags”, podającą liczbę osób, które odwiedziły witrynę piela.co po zobaczeniu banera Piela Business Engineering na innej stronie internetowej. Powyższa technologia nie jest przez nas wykorzystywana w celu uzyskania dostępu do Państwa informacji osobistych. Stosuje się ją wyłącznie w celu zestawienia zsumowanych danych statystycznych na temat osób odwiedzających serwis piela.co oraz określenia skuteczności naszych reklam.

Aplikacje, kody QR i powiązane technologie

Skanując kod QR podwykonawca, któremu powierzamy tworzenie dla nas kodów (3GVision) może pobierać pewne informacje z Państwa urządzenia mobilnego (np. identyfikator komórki i adres IP). 3GVision używa tych informacji tylko w naszym imieniu w celu przygotowywania anonimowych raportów statystycznych o użytkownikach naszej strony i usług.

Dzieci

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie jest przeznaczone dla dzieci. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma ochrona informacji dotyczących dzieci, zwłaszcza w elektronicznym środowisku on-line, i w sposób świadomy nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji na temat dzieci.

Zmiany niniejszej polityki

Stosownie do potrzeb, Piela Business Engineering może modyfikować treść niniejszego oświadczenia na temat polityki. Proszę zauważyć, że w przypadku dokonania takich zmian czas niezbędny do wprowadzenia w życie nowych praktyk może wynieść do 30 dni roboczych. Osoby pragnące śledzić wprowadzane zmiany są proszone o okresowe odwiedzanie niniejszej strony.